Best Western 09 Jul20

Best Western 09

Killarna borta på Stuntride.com visar hur deras träning inför XDL Irwindale såg ut i augusti 2009. Skicklighet på två hjul no doubt!