Red Bull Ball Park Cranks

den 27 juni är tanken att Jimmy Rollins slå det nuvarande Guinness World Record för ”Longest Batted Ball”, som i nuläget är 576 feet (175,5 meter). Det ligger en hel del forskning och utveckling bakom det hela, men såklart även erfarenhet, förmåga och styrka att slå iväg en baseboll bra längre än en park… och över en motorväg…

Mer info @ Red Bull

468 ad